Kvalitāte
Kvalitāte
SolidData pēdējo 3 gadu laikā ir veicis vairāk nekā 300 pētījumus Baltijas valstīs, nodrošinot pētījumu tehnisko izpildījumu un respondentu rekrutāciju. Starp SolidData klientiem ir gan uzņēmumu pārstāvniecības Baltijas valstīs, gan starptautiskas pētījumu kompānijas, kas vēlas iegūt datus par Baltijas valstīm veicot regulārus tirgus pētījumus. Atbildot uz klientu specifiskajām prasībām aptaujas tehniskajā nodrošināšanā un augstajām kvalitātes prasībām respondentu rekrutācijā, SolidData ir ieguvis pieredzi dažāda apjoma pētījumu nodrošināšanā.
Lai nodrošinātu augstus kvalitātes standartus SolidData veic regulāru datu uzraudzību un pārbaudi:
- Interneta paneļa reprezentativitāte, uzturot plašu respondentu socio-demogrāfisko sadalījumu. Lai pārstāvētu dažādas sociālās grupas, tiek sekots līdzi arī grūti aizsniedzamo grupu pārstāvniecībai (piem., iedzīvotāji ar augstiem ieņēmumiem, viedtālruņu un planšetdatoru lietotāji, iedzīvotāji attālos lauku reģionos, u.c.);
- Respondentu atbildes. Ir izveidotas procedūras regulāru pārbaužu veikšanai par katra respondenta sniegto atbilžu kvalitāti. Tikai tādi respondenti, kas norāda par sevi patiesu informāciju, sniedz pārdomātas atbildes un izvairās no paviršām atbildēm tiek uzskatīti par atbilstošiem paneļa dalībniekiem;
- Precīzas kvotas. Piesaistot respondentus, tiek sekots līdzi noteiktās mērķauditorijas kvotu izpildei (piemēram, 40% vīrieši/60% sievietes; 20% ar zemiem un vidējiem ieņēmumiem/80% ar augstiem ieņēmumiem);
- Aptaujas datu pārbaude. Kad aptaujas dati ir iegūti, tiek veikta datu faila pārbaude, lai noteiktu vai aptaujas tehniskais izpildījums un dati ir atbilstoši aptaujas instrukcijām.

Ātrums
SolidData klienti augstu vērtē rezultātu iegūšanas ātrumu un spēju iekļauties pētījumu budžetos. Īsu un vienkāršu aptauju veikšanai, klienti paši var izveidot aptauju dažu minūšu laikā un iegūt vajadzīgo izlasi pāris darba dienu laikā. Garāku un komplicētu aptauju veikšanai, SolidData programmētāji īsā laikā izveido klientu aptaujas, balstoties uz klientu iesniegto aptaujas specifikāciju un veic respondentu piesaisti aptaujai pēc iepriekš saskaņota laika grafika.

Cena
Lai palīdzētu uzņēmumiem īstenot finansiāli izdevīgus pētījumus, SolidData piedāvā pakalpojumus atkarībā no klienta vajadzībām - iespējams realizēt pētījumu pilnā apjomā vai pasūtīt atsevišķus posmus aptaujas nodrošināšanai (piemēram, respondentu piesaiste un aptaujas tehniskais nodrošinājums).
Copyright © Solid Data SIA
Interneta pētījumu panelis Baltijā