Interneta panelis


SolidData uztur reprezentatīvu paneli Baltijas valstīs un specializējas izlases kopas atlasē un piesaistē.

Respondentu piesaisti veicam pēc aptaujā noteiktās mērķa grupas un klienta iesniegtās specifikācijas par respondentu kvotām. Varam piesaistīt gan kopējai populācijai reprezentatīvu izlasi, gan arī specifisku mērķauditoriju (piem., konkrēta produkta lietotājus, pilsētas iedzīvotājus, profesijas pārstāvjus, u.c.).

Respondentu skaits aptaujā tiek noteikts izmantojot aptaujām parasti pieņemamo statistikas novirzi: 95% ticamības robežu un 5% vēlamo precizitāti.

Socio-demogrāfiskais profils SolidData respondentu datu bāzei (PDF fails)Igaunija
Online panelis: 15 000 respondenti
Latvija
Online panelis: 28 000 respondenti
Lietuva
Online panelis: 25 000 respondenti
Igaunija
47% vīrieši, 53% sievietes
Vecuma grupas:
15-19 gadi 10%
20-29 gadi 25%
30-39 gadi 22%
40-49 gadi 22%
50-59 gadi 21%


Latvija
47% vīrieši, 53% sievietes
Vecuma grupas:
15-19 gadi 10%
20-29 gadi 25%
30-39 gadi 22%
40-49 gadi 22%
50-59 gadi 21%


Lietuva
47% vīrieši, 53% sievietes
Vecuma grupas:
15-19 gadi 11%
20-29 gadi 24%
30-39 gadi 21%
40-49 gadi 24%
50-59 gadi 20%