• Pētījuma metodoloģija, aptaujas sastādīšana.

  Sociālie un tirgus pētījumi. Atbilstoši mērķim, sastādīsim aptauju lai iegūtu izmērāmus un pielietojamus datus. Sadarbībā ar Baltjas vadošiem zīmoliem, esam uzkrājuši pieredzi un izveidojuši uzticamus industrijas KPIs.

 • Aptaujas tehniskais nodrošinājums.

  Atbildot uz klientu specifiskām prasībām aptauju tehniskajā nodrošināšanā esam izveidojuši aptauju rīku, kurā īsā laikā spējam izveidot dažāda apjoma onine aptaujas. Sarežģītāku risinājumu nodrošināšanai piedāvājam programmēšanas pakalpojumus.

 • Mērķauditorijas atlase, respondentu piesaiste.

  Respondentu piesaiste atbilstoši mērķa grupai. Sociālie pētījumi vai tirgus pētījumi. Varam nodrošināt populācijai reprezentatīvu izlasi; vai arī specifisku mērķauditoriju (piem., produkta lietotājus, pilsētas iedzīvotājus, u.c.).

 • Datu analīze, grafiki, svarīgākie secinājumi.

  Veicam datu analīzi un piegādājam pārskatāmas datu atskaites PPT formātā ar grafikiem un galvenajiem secinājumiem. Pieejami arī pilni aptaujas dati Exel formātā.


Omnibusa aptauja


Atbildes uz Jūsu jautājumiem Latvijā vai Baltijā - īsā laikā par zemām izmaksām.
 • Regulāri veicam Omnibusa aptaujas ar reprezentatīvu un statistiski uzticamu respondentu izlasi (18-74 g.v.). Kopā tiek piegādāti 1000 respondenti, kvotās pēc dzimuma, vecuma, reģiona u.c. demogrāfiskajiem kritērijiem. Vajadzības gadījumā varam piegādāt arī mazāku respondentu izlasi, attiecīgi samazinot Jūsu izmaksas.
 • Termiņš: datus piegādājam 3-6 darba dienu laikā
 • Nododamie dati: Datu kopsavilkums gan kopējā izlasē, gan dažādos griezumos, piem., siev./vīr.; vecuma grupas, u.c.
 • Sazinieties ar mums! Ātri sniegsim Jums atbildes par izcenojumiem, termiņiem un citiem jautājumiem.

Biežāk veiktie pētījumi


Pēdējo gadu laikā esam īstenojuši vairāk kā 300 pētījumus Baltijas valstīs.
 • Reklāmu testi. Pēc-kampaņu novērtējums, ietekme mērķa grupā
 • Zīmola novērtējums salīdzinājumā ar tuvākajiem konkurentiem
 • Produkta novērtējums. USP analīze un diferenciēšana
 • Produktu un iepakojumu dizaina testi
 • Mērķa grupas paradumi, attieksme, vajadzības
 • Socioloģiskās aptaujas